Tradiční čínská medicína je celostní léčebný systém starý tisíce let, který vychází z taoistických principů, a jehož ústřední teorií je teorie Yinu a Jangu a teorie pěti prvků. Tradiční čínská medicína celostním přístupem obnovuje stav vnitřní rovnováhy v člověku a dokáže nejen vrátit pocit zdraví, ale pomáhá ho také dlouhodobě udržet. Na základě tradičních přístupů tak lze pacientovi léčbu zcela individualizovat, ušít ji na míru, což je jednou z příčin její mimořádné úspěšnosti. TČM lze využívat jako metodu preventivní k podpoře zdraví, v době kdy ještě nemoc diagnostikována není. Je i jemnou metodou vhodnou pro děti a starší pacienty. Zároveň je TČM účinná i v léčbě již rozvinutých nemocí a poruch.

Pomocí TČM se dá řešit velká škála obtíží. Např. bolestivé stavy, poruchy imunity, únava, problémy s termoregulací (zimomřivost či pocity horka), pocity tíhy nohou či celého těla, nadměrné pocení, podrážděnost, psychosomatická onemocnění, nespavost, dýchací obtíže, trávící problémy, urologické potíže, gynekologie, kožní.

První návštěva a diagnostika nemoci

Na začátku je nezbytné absolvovat vstupní pohovor, během kterého terapeut zmapuje silné a slabé články Vašeho organismu. Pohovor trvá kolem 60min, kdy terapeut bere v potaz vše související s Vaším zdravotním stavem, příznaky nemoci, vlivy prostředí, konstituce a ročního období. Důležitá je diagnostika jazyka a pulzu, která nám potvrdí výsledný obraz nerovnováhy organismu dle TCM a terapeut navrhne strategii léčby.

prvni

Harmonizace akupunkturních drah

Spolu s fytoterapií patří harmonizace akupunkturních drah k nejsilnějším prostředkům, kterými ovlivňujeme zdravotní stav pacienta. Pomocí akupunkturních jehel působí terapeut na body na akupunkturních drahách, kterými protéká Qi (nebo-li vitální energie). Volbou bodů a jejich stimulací napomáhá harmonizovat toku Qi a tudíž navození rovnováhy v organismu.

Čínské baňkování

První záznamy o této metodě jsou zhruba z roku 3300 př.n.l. v Mezopotámii. Terapeut pomocí přikládání baněk na bolestivá místa pracuje s Qi (čchi) a krví, reguluje jejich tok, posiluje imunitu, napomáhá vyloučení škodliviny, zmírňuje bolestivost a pročišťuje krev.

tcm_017

Dietetika

Spolu s akupunkturou a fytoterapií tvoří dietetika další důležitý pilíř při léčbě obtíží.  Jedno čínské přísloví praví: „ Ze tří desetin léčí lék, ze sedmi desetin správná životospráva.“  Vzhledem k tomu, že jíme každý den několikrát denně, můžeme správnou stravou předejít spoustě zdravotních problémů . Dietetika se opírá o střídmost, pravidelnost, bere v potaz termodynamické vlastnosti stravy s ohledem na stav pacienta  a povahou jeho onemocnění.

chinese

Fytoterapie

Jedním ze silných nástrojů TČM je fytoterapie, tedy bylinná léčba. Bylinné směsi se skládají většinou ze 4-15 bylin. Každá bylina má své hierarchické postavení ve směsi a svou funkci. V praxi se používá přes 300 bylin, dováží se v Číně rostoucí byliny doplněné o minerály a občas i živočišné produkty, které mají tradici větší než 4 tisíce let. Využívají se kořeny, oddenky, stonky, listy, kůra, květy, přičemž každá část byliny má v popisu práce něco jiného. Fytoterapie je metoda, která léčí materií – tedy něčím, co je obsaženo v bylinách a vařením se z nich vyloučí. Účinky jednotlivých bylin ve směsi se synergicky načítají a výsledný efekt převyšuje účinek každé dílčí byliny. V tom spočívá důvod lpění na dodržování starých osvědčených předpisů. Po určité době podávání se organizmus začne vracet do ztracené rovnováhy.

Směs se stanovuje na základě diagnostiky přesně na míru klienta. Bylinné směsi dostává klient na předepsaný počet dnů do následující kontroly, kdy se dále směs upravuje dle aktuálních obtíží a potřeby, nebo se snižuje dávka v závěrečných fázích terapie.

Čínské bylinné směsi mají několik podob:

Odvar (tang): Velmi účinná a silná metoda podávání bylin, která se řídí Konfuciovým „dobrý lék chutná hořce, dobrá rada drásá uši“.

Bylinné granule/tablety: Lisované bylinky v granulové formě. Účinnost je menší než u odvarů, chuťově bezproblémové.

San: Bylinný prášek je levnější alternativa, která se používá u lehčích onemocnění, doléčení nemocí, případně jako doplněk k akupunktuře.

Wan:  Lisované tradiční směsi do malých kuliček. Chuťově naprosto bezproblémové, účinností opět nižší než u vařených bylin. Rovněž vhodné pro doléčení či u méně problémových stavů.

fytoterapie

Qi Gong

„Nejdůležitější pro člověka je Qi (čchi). Příčinou toho, že yin-yang může stoupat a klesat, je Qi, příčinou toho, že krev proudí v cévách, je také Qi. Příčinou toho, že výživa a ochrana mohou cirkulovat, je Qi, a příčinou toho, že pět cangů a šest fu mohou zdvihat a spouštět, je také Qi. Je-li Qi přeplněná, vzniká nadbytek, je-li oslabená, vzniká prázdnota; pokud proudí souhlasně, organismus je v harmonii, pokud proudí do protisměru, vznikají nemoci.“
Citát z Jank Š-jing: překlad V.Ando
Qi Gong znamená pěstování energie. Propojuje v sobě pohybová, mentální a dechová cvičení s pozorností. Je to propracovaný systém pro prevenci nemocí, snížení stresu, zvládnutí chronických stavů a prodloužení života až k dlouhému aktivnímu a moudrému stáří. Je jednou z větví tradiční čínské medicíny určené všem, kteří chtějí o sebe pečovat aktivně. Je vhodným doplňkem k léčbě a udržení zdraví.

qigong